Sunday, January 10, 2010

Terapi Rasional Emotive Tingkah Laku


·Pelopor Albert Elis

 • REBT ialah satu terapi yang berbentuk didactic kognitive dan berorientasikan tindakan. Ia menekankan peranan fikiran dan sistem pemikiran sebagai punca masalah peribadi. ( Dia percaya manusia bermasalah dan bersifat negatif kerana dia fikir mengarut dan fikir benda yang tak patut)

Falsafah Asas

 • Manusia cenderung dipengaruhi oleh pemikiran yang salah. (Contoh : Dia fikir kemudian dia terpengaruh dengan apa yang fikirkan. “ Kalau dapat posting kat Sarawak habislah kat sana nanti nampak tengkorak di rumah orang orang Sarawak”). Hal ini akan menyebabkan gangguan emosi dan tingkahlaku berlaku.
 • Pemikiran sangat menentukan perasaan dan tindakan.
 • Terapi ini berorientasikanpemikiran dan tingkahlaku. Ia menekankan peranan berfikir, membuat keputusan, menyoal, bertindak dan kembali membuat keputusan.
 • REBT ialah satu model psiko-pendidikan. Ia menekankan terapi sebagai satu proses pembelajaran mendapatkan kemahiran-kemahiran baru dan cara-cara baru untuk berfikir dan mendapatkan cara-cara yang lebih efektif.

Konsep Utama

 • Masalah-masalah tingkah laku mungkin berpunca daripada zaman kanak-kanak lagi. Akan tetapi masalah-masalah ini berulang kerana pengaruh-pengaruh semasa.
 • Sistem pemikiran individu ialah punca utama kecelaruan.
 • Dialog dalaman mempengaruhi tingkahlaku seseorang
 • Klien menerokai tanggapan yang salah menjadi regid dalam diri.

Matlamat Utama Terapi

 • Untuk mencabar klien untuk melihat pemikiran salah denganbukti-bukti yang dikumpulkan dan dinilaikan olehnya sendiri.
 • Untuk membantu klien melihat dan mengurangkan pemikiran yang regid
 • Untuk sedar pemikiran automatik dan pemikirannya.

Hubungan Teraputik

 • Dalam REBT ahli terapi berfungsi sebagai guru dan klien sebagai pelajar
 • Ahli terapi sangat directive dan mengajar teknik ABC.


Teknik-teknik

 • Ahli Terapi menggunakan pelbagai teknik kognitif, emosi dan tingkah laku. Pelbagai kaedah diubah –suai supaya sesuai dengan keperluan khusus individu.
 • Antara teknik-teknik termasuklah dialog Socratic, mendebatkan pemikiran-pemikiran tak rasional, membuat kerjarumah, mengumpulkan data dsb.

Aplikasi

 • Rawatan
 • kemurungan,
 • Gelisah ,
 • Masalah rumah tangga,
 • pengurusan tekanan,
 • latihan kemahiran,
 • penyalahgunaan dadah,
 • kecelaruan pemakanan,
 • serangan panik,
 • performance anxiety
 • fobia sosial
 1. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengubah pemikiran manusia.
 2. Banyak kumpulan selfhelp menggunakan prinsip-prinsip model ini.
 3. Boleh digunakan populasi yang ada masalah khusus.

Terapi Tingkah Laku (Behavior Theraphy)

Teori tingkah laku ini ialah teori psikologi kemudian digunapakai sebagai teori kaunseling.

Gambaran Keseluruhan

 • Pelopor utama , BF Skinner, Arnold Lazarus dan Albert Bandura.
 • Pendekatan ini mengunakan prinsip-prinsip pembelajaran dalam penyelesaian kecelaruan tingkah laku.
 • Hasil-hasil tetapi sentiasa dieksperimentasi
 • Teknik terapi sentiasa diubah suai.

Falsafah Asas

 • Percaya bahawa tingkah laku manusia adalah pembelajaran.
 • Manusia adalah produk dan pengeluar produk (product and producer) persekitaran

Konsep-Konsep Utama

 • Memfokuskan pada tingkah laku zahir (yang jelas di depan mata), ketepatan dalam pengspesikasian matlamat rawatan, pembinaan pelan rawatan dan penilaian objektif hasil terapi. (Sebab itu dia percaya tingkah laku boleh diubah) Cth seperti ponteng, guru cuba kurangkan hari pontengnya dahulu.
 • Tingkah laku kini diberi perhatian.
 • Terapi berdasarkan prinsip-prinsip teori pembelajaran.
 • Tingkah laku normal dipelajari daripada inforcement (peneguhan) dan immitttion (Peniruan).
 • Tingkah laku tak normal berpunca daripada pembelajaran yang salah (faulty).

Hubungan Teraputik

 • Ahli terapi aktif dan direktif. Dia berfungsi sebagai guru atau jurulatih yang membantu klien mempelajari tingkahlaku efektif.
 • Klien perlu aktif dalam proses pembelajaran dan mencuba tingkahlaku-tingkahlaku baru.
 • Kualiti hubungan klien –ahli terapi tidak cukup untuk membuat klien berubah tetapi ia adalah penting dalam implementasi prosedur-prosedur tingkahlaku.

Teknik-teknik

 • Systematic desentralisation, kaedah-kaedah relaxation, flooding, eye movement, desentization (EMDR), teknik-teknik reinforement, modelling, cobnition,restructuring, latihan assertion, latihan kemahiran sosial, program-program self –management, behavioral reheasl, ....
 • Diagnosis dan penilaian dibuat sebelum proses teraputik untuk mengenalpasti pelan rawatan.
 • Soalan-soalan memfokus pada APA.BAGAIMANA.BILA bukannya MENGAPA.

Matlamat Terapi

 • Untuk menghapuskan tingkahlaku yang tidak sesuai dan belajar tingkah laku yang lebih efektif.
 • Untuk memfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan mencari cara-cara menangani tingkahlaku bermasalah.

Aplikasi

 • Bantu kanak-kanak yang fobia (spt fobia ke sekolah),
 • Kemurungan,
 • Kecelaruan seksual,
 • Kecelaruan tingkahlaku kanak-kanak,
 • Masalah gagap,
 • Pencegahan penyakit kardiovaskular.

Kekurangan

 • Mungkin mengubah tingkah laku tetapi tidak perasaan
 • Mengetepikan faktor-faktor hubungan dalam terapi
 • Tidak memberi insight
 • Mengetepikan pengalaman-pengalaman silam yang mungkin mempengaruhi tingkahlaku semasa.

Kaunseling terpisah daripada elemen agama ?

Keperluan Agama Menangani Pelbagai Tekanan

BIDANG ilmu kaunseling seringkali menarik perhatian ramai di atas sifatnya yang dilihat sebagai satu bidang yang membantu, terutama dalam menangani pelbagai persoalan kehidupan manusia. Membicarakan mengenai kaunseling, kita tidak dapat lari daripada teori, kaedah dan teknik kaunseling yang dibawa dari Barat. Nama-nama seperti Sigmund Freud, Carl Rogers, Albert Ellis sangat sinonim dengan ilmu kaunseling. Teori-teori yang mereka bawa menyinari bidang kaunseling dan begitu meluas digunakan sama ada di dunia timur atau Barat. Peranan kaunseling dalam proses membantu sememangnya diakui. Namun terdapat pandangan sinis dan negatif yang melihat kaunseling seringkali mengabaikan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, iaitu elemen agama mahupun kerohanian. Persoalan yang memerlukan jawapan ini juga boleh menyeret kepada satu persoalan lain, iaitu kaunseling adalah satu bidang ilmu yang tidak lagi begitu relevan diaplikasi atas dasar tidak mempunyai elemen asas manusia, iaitu elemen keagamaan dan kerohanian.

Pandangan bahawa kaunseling terpisah daripada elemen agama didasari mungkin oleh pendapat tokoh-tokoh kaunseling dan psikoterapi, seperti Sigmund Freud yang kuat berpegang kepada prinsip tidak memasukkan unsur agama dalam teori kaunseling dan psikoterapi mereka. Sigmund Freud menganggap bahawa agama sebagai satu ilusi dan boleh mengherotkan pandangan manusia terhadap kehidupan. Ini dipersetujui sendiri oleh Henning dan Tirrel (1982) yang mengatakan isu keagamaan dan kerohanian telah dikesampingkan dalam teori psikologikal dan klinikal kaunseling. Oleh itu adalah sesuatu yang tidak memeranjatkan apabila ahli psikoterapi juga tidak menangani isu agama apabila berhadapan dengan klien.

Ilmu Psikologi (kaunseling adalah cabang kepada ilmu psikologi) dan psikatris wujud pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Ketika itu ilmu sains telah berjaya mencabar autoriti ahli-ahli agama sebagai penyampai kepada sumber ilmu dan kebenaran (Appleyard, 1992, Barbour, 1990). Teori Newton telah banyak mempengaruhi kemajuan dunia sains ketika itu. Ia juga telah membuka ruang untuk aliran yang berbentuk deterministik dan mekanistik (Lucas, 1985). Aliran pemikiran ini membenarkan ahli-ahli sains mempercayai bahawa kehidupan dan perjalanannya boleh diperjelaskan tanpa merujuk kepada kuasa Tuhan.

Teori evolusi Charles Darwin pula semakin mendapat perhatian ramai dan diterima dari sudut saintifik sebagai satu penerangan mengenai asal usul kejadian manusia (Lucas, 1990). Kejayaan bidang sains ditambah pula dengan kelemahan institusi agama telah menyumbang kepada penurunan pengaruh agama mengenai penjelasan mengenai kejadian manusia dan alam sejagat. Akibatnya, pada waktu itu, ramai berpendapat bahwa ilmu sains, bukannya agama yang dapat menjawab misteri mengenai alam sejagat ini.

Dalam usaha membentuk ilmu psikologi dan psikatris sebagai satu bidang sains yang dihormati, Sigmund Freud dan pengasas aliran terapi tingkah laku seperti Watson, Thorndike dan Skinner menerima falsafah yang berbentuk saintifik sebagai premis teori-teorinya. Oleh itu aliran pemikiran yang berbentuk naturalism, determinism, universalism, reductionism, atomism, materialism, ethical relativism, ethical hedonism, positivism dan empiricalism mempunyai pengaruh yang amat kuat ke atas dunia sains dan dijadikan sebagai asas falsafah sains tingkah laku.

Ahli-ahli psikologi ketika itu juga menganut aliran relativism ethical dan ethical hedonism. Pengaruh teori evolusi Darwin menyebabkan Freud dan ahli-ahli psikologi lain pada waktu itu berpandangan bahawa kejadian manusia secara semula jadinya adalah hampir sama dengan kejadian binatang. (Lundin, 1985). Mereka berpendapat bahawa manusia pada asasnya adalah bersifat hedonistik dan menolak sama sekali unsur moral dan etika yang boleh dioptimakan dalam diri manusia.

Pandangan ini bagaimanapun ditentang oleh Bergin (1980) yang berpandangan bahawa pemikiran hedonistik adalah berlawanan dengan konsep-konsep asas dalam ajaran agama, iaitu yang melihat manusia sebagai beretika dan mempunyai unsur kerohanian dan keagamaan. Pemisahan agama dalam bidang kaunseling juga mungkin ada kaitannya dengan usaha Barat untuk mengasingkan ilmu agama dengan ilmu sekular yang lahir daripada konsep the separation of state dan church.

Pada ketika itu juga, ahli teori, pengkaji dan ahli psikoterapi mempercayai bahawa nilai boleh diasingkan daripada teori psikologi, penyelidikan dan latihan (Patterson, 1958). Ahli terapi diandaikan sebagai bahan yang kosong, bersifat objektif dan bersifat tidak menghukum. Ia juga berpunca daripada konsep bahawa sesuatu ilmu itu perlu bersifat objektif dan empirikal dan bebas nilai. Bagaimanapun, pengasingan yang wujud antara profesion kaunseling dan kesihatan mental dengan agama selama hampir sepanjang abad ke 20 semakin berakhir. Pada akhir tahun 1940an dan berterusan pada abad 1960an dan 1970an, kepercayaan bahawa nilai boleh diasingkan daripada teori psikologikal telah dicabar secara teori dan praktikalnya. (Beutler, 1972).

Dalam tahun-tahun 1990an, banyak artikel yang ditulis mengaitkan isu agama dan kerohanian dalam kesihatan mental seperti kaunseling dan psikoterapi yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama dalam bidang ini. Begitu juga banyak pembentangan diadakan di konvensyen dan seminar kesihatan mental. Buku-buku yang berkaitan dengan tajuk ini semakin bertambah. Contohnya dalam tahun 1996, American Psychological Association (APA) telah menerbitkan buku yang pertama berkaitan dengan tema keagamaan (Shafranske, 1996). Setahun kemudian sebuah lagi buku yang ditulis oleh Richard dan Bergin (1997) diterbitkan dan diikuti oleh Miller (1999).

Di dalam agama Islam sendiri terdapat usaha yang dilakukan untuk merawat masalah kesihatan mengikut kaedah yang menggunakan pendekatan agama. Salah satu tanda bahawa aspek agama dan kerohanian semakin menjadi penting dalam bidang kaunseling, ialah beberapa organisasi profesional dalam bidang ini untuk pertama kalinya mengakui bahawa agama adalah satu elemen yang perlu dihormati. (APA, 1992, American Counseling Association, 1995). Kemasukan elemen agama dalam ilmu kaunseling dan psikoterapi juga berlawanan dengan kepercayaan bahawa satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia ini ialah melalui aplikasi yang bersifat kuantitatif dan eksperimen. Pandangan ini semakin berubah apabila semakin ramai yang mengakui keperluan kaedah epistemologi dan metodologi pluralism dalam kajian mereka (Greenberg, Elliot dan Litaer, 1994). Hasilnya, pada akhir abad 1970an dan awal 1980an, telah dipersetujui bahawa sesuatu yang mustahil untuk mengasingkan nilai dari sudut psikologikal (Bergin, 1980).

Telah dibuktikan bahawa sebahagian besar ahli profesional mempercayai nilai manusia dan gaya hidup mempunyai kesan yang mendalam ke atas kesihatan mental dan keberfungsian emosi dan sesetengah nilai lebih mengikut kesejahteraan mental daripada yang lain. (Jensen & Bergin, 1988). Kajian membuktikan agama memainkan peranan penting dalam menangani pelbagai persoalan terutama apabila mengalami tekanan. Agama juga penting dalam konteks berdaya tindak. Belavich (1998) membuktikan sembahyang dan kepercayaan kepada Tuhan dilihat sebagai dua sumber berdaya tindak yang paling popular. Sumber berdaya tindak lain termasuk bimbingan daripada orang-orang alim dan berkomunikasi kepada Tuhan melalui upacara sembahyang. Ini dipersetujui oleh Hathoway dan Pergament (1992) yang menjelaskan apabila berha-

dapan dengan masalah, individu yang beragama mempunyai berbagai-bagai jenis berdaya tindak yang diambil dari aspek kerohanian dan kognitif.

Beberapa kajian mengaitkan hubungan antara elemen kerohanian/agama dan peningkatan kebolehan berdaya tindak apabila berlakunya krisis. Kajian yang dilakukan oleh Folkman & Lazarus (1999) ke atas sekumpulan ahli profesional lelaki dan wanita yang menghadapi masalah psikologikal yang tinggi, mendapati bahawa subjek kajiannya yang mempunyai tahap kerohanian yang tinggi mempunyai masalah penyakit yang kurang jika dibandingkan dengan subjek yang mempunyai tahap pegangan agama yang rendah. Kajian empirikal menunjukkan agama seringkali dihubungkaitkan secara positif dengan kesihatan mental, emosi dan keberfungsian sosial (Bergin, 1991). Kajian oleh Glaser dan Bozarth (2001) mendapati kerohanian yang positif adalah sangat perlu untuk perkembangan diri yang sihat dan keberfungsian. Individu yang mempunyai identiti kerohanian yang positif berfungsi lebih baik dari segi interpersonal dan emosi individu.

Keperluan agama dalam merawat masalah psikologikal diakui oleh West (2002) yang berpendapat kerohanian atau keagamaan menjadi sebahagian daripada kehidupan dan dilihat serta diakui sebagai sesuatu yang sangat berharga. Oleh itu West berpendapat sudah tiba masanya ahli terapi membincangkan realiti akan kepentingan elemen kerohanian dalam kaunseling. Ia juga sebagai satu usaha untuk melawan syak wasangka dan prejudis terhadap kaunseling yang menafikan kewujudan elemen agama. Ini kerana mengikut Richards dan Bregin (19997) klien yang bertindak berlawanan dengan nilai dan sistem akan menghadapi masalah emosional dan interpersonal.

Individu yang tidak mempunyai pegangan agama dalam kehidupannya seringkali tidak akan merasa berhubungan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka serta kurang tujuan dan makna dalam kehidupan (Bergin et al, 1994). Sebaliknya, individu yang mempunyai identiti kerohanian yang tinggi selalu merasa berhubung dengan Tuhan dan merasa harga diri yang lebih tinggi, mempunyai makna tujuan dalam kehidupan dan berupaya memenuhi potensi diri yang lebih bermakna.

Ahli-ahli sosial berpandangan agama dilihat sebagai satu sumber psikologikal dan kestabilan sosial. Agama juga berperanan sebagai satu mekanism untuk membantu menghadapi kesukaran kehidupan. Ini kerana institusi keagamaan dan sistem kepercayaan berfungsi sebagai satu mekanism yang bersifat pencegahan. Banyak bukti empirikal mencadangkan kepercayaan agama, latihan dan institusi menjadi berkesan dengan peranan pencegahannya. Penglibatan agama yang diukur melalui pelbagai cara dilihat mengurangkan kejadian membunuh diri, penggunaan dan penyalahgunaan dadah dan alkohol serta perpecahan keluarga (Payne, Bergin, Bielema & Jenkins, 1992).

Mengikut satu kajian yang dilakukan oleh American Counseling Association, kaunselor melihat agama dan aspek ke-

rohanian sebagai satu komponen penting dalam kesihatan mental. Kajian tersebut juga mendapati 64 peratus subjek kajiannya mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan dan 70 peratus terlibat dalam organisasi keagamaan. Dapatan kajian ini selari dengan pandangan Hays (1982) yang mendapati bahawa individu yang mempunyai pengalaman agama mempunyai tahap kesejahteraan psikologikal yang tinggi.

Veness (1990) mencadangkan agar kaunselor, walaupun lebih banyak memberi perhatian kepada perkembangan psikologikal dan integrasi klien, perlu menyesuaikan diri dengan dimensi kerohanian. Ulama juga perlu mempunyai pengetahuan mengenai masalah psikologikal. Beliau mengatakan bahawa pemisahan antara dua peranan boleh menghasilkan satu ketidakseimbangan. Ini kerana mengikut Richards dan Bergins (1997), klien yang bertindak berlawanan dengan nilai dan sistem akan menghadapi masalah emosional dan interpersonal.

Berbeza dengan rakan dan keluarga yang boleh datang dan pergi, Tuhan dilihat sebagai teman yang sentiasa bersama-sama setiap masa. Walaupun tidak boleh dilihat, Tuhan sentiasa berada untuk memberi bantuan secara emosional dan bimbingan dalam masa kesusahan. Kajian juga mendapati individu yang melibatkan Tuhan sebagai kawalan dalam berdaya tindak terhadap stress mempunyai tahap kebimbangan yang rendah (Schaedfer & Gorsuch, 1991), kesihatan fisikal dan mental yang lebih baik (McIntosh & Spilka, 1990) dan kecekapan psikososial yang lebih tinggi.

Sebab-sebab penglibatan kesan spiritual dan agama tidak difahami dengan jelas. Ada yang menjelaskan antara sebab-sebab keperluan agama ialah ia dapat meningkatkan gaya hidup yang sihat, memberi perasaan kawalan oleh Tuhan, menyediakan harapan, memberi makna dan rasa optism diri. Kepercayaan agama dan kerohanian tidak boleh dilihat sebagai sesuatu neurosis dan ketidakupayaan sesuatu yang boleh dirawat. Sebaliknya, kebanyakan ahli terapi melihat kepercayaan spiritual dan tingkah laku adalah sumber yang paling berkesan dalam meningkatkan perubahan teraputik.

Ilmu kaunseling kini tidak boleh dilihat sebagai satu ilmu yang cuba mengasingkan aspek agama. Ini kerana terdapat banyak percubaan yang dilakukan untuk memastikan bahawa kaunseling yang dijalankan bersifat menyeluruh dan meliputi kesemua aspek kehidupan manusia. Kaunseling perlu dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang dapat membantu manusia dalam kesejahteraan kehidupannya. Manfaatnya adalah sama seperti ilmu-ilmu lain yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai jalan ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Kini terpulang kepada manusia yang dikurniakan segala kebijaksanaan untuk memaksimakan kebaikannya.

SAPORA SIPON, Pensyarah Program Kaunseling, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Islam, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).

Saturday, January 9, 2010

Teori Pemusatan PCC.


Sifat manusia

1) Manusia mempunyai desakan semulajadi untuk memajukan dirinya dan sentiasa bergerak ke arah kesejahteraan kendiri.

2) Berupaya memberi nilaian positif kepada pengalaman yang dirasakan sebagai positif dan nilaian negatif bagi pengalaman yang dirasakan sebagai negatif baginya.

3) Manusia boleh berkembang secara positif dan membina jika wujud perasaan saling percaya mempercayai, hormat menghormati yang boleh dirasai dan dialami.

4) Dapat mengasingkan hasil pengalaman yang positif dan negatif.

5) Boleh menerima / menolak dan memberikan erti yang bermakna dalam pembentukan konsep kendirinya.

6) Desakan dalaman bergerak ke arah kesejahteraan kendiri.

Tiga Suasana yang perlu ada pada kaunselor

 • Keredhaan , kejujuran, keihlasan, dan kebenaran.
 • Penerimaan tanpa syarat
 • Kefahaman yang mendalam / empati

Tiga unsur penting dalam teori PCC.

 • Organisma – seorang individu secara holisik (keseluruhan)
 • Bidang Fenomenologi – keseluruhan pengalaman
 • Kendiri – Satu unsur yang terdapat di dalam fenomenologi yang disebut ‘saya’ atau ‘aku’

Matlamat Kounseling PCC

 • Kesediaan meneria klien dan mengalami realiti yang sebenar.
 • Yakin akan diri sendiri.
 • Kaunseli akan dipandu dan diarah oleh perasaan dan pemikiran sendiri.

Ciri-ciri Kaunseling PC

 • Penglibatan klien yang aktif dalam meneroka masalah.
 • Kemampuan untuk berkembang (emosi, intelek).
 • Perkembangan berlaku dalam suasana mesra, permisif dan penuh kefahaman,

Peranan Kaunselor Yang Mengaplikasi PCC

 • Fasilitator
 • Mewujudkan suasana yang sesuai dan menggalakkan.
 • Membantu klien agar tidak lagi bersifat membela diri defensive bagi setiap tingkahlakunya.
 • Memperlihatkan kepada klien bahawa ia dianggap sama taraf dengan dirinya.

Teknik & Tatacara Kaunseling

 • Perhubungan yangbersifat ketulusikhlasan, kejujuran, ketulenan, kesediaan menerima tanpa syarat.
 • Berkeupayaan berempathi secara tepat
 • Mendorong Individu bergerak ke arah memperkembangkan diri menuju nirwana kendiri.

Tiga Elemen :

 • Keredhaan,
 • Kongruen
 • Empathi
 • Merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan yang berkesan

Pandangan Mengenai Teori


Zainal Abidin Ahmad 2005 memberi fokus kepada kaunselor tentang apa yang dilakukannya terhadap klien.

Frank ( 1971)Teori sangat penting dan dapat memberi panduan, keyakinan dan halatuju bagi mereka yang mengamalkannya.

Jenis-jenis teori dalam kaunseling

 • Teori Psikoanalisis.
 • Teori pemusatan klien
 • Teori Gestalt –provokasi
 • Teori Terapi Rasional Emotif
 • Teori Tingkah Laku (Behaviorisme)

Teori Psikoanalisis.

Dipelopori Sigmund Freus

1) Alam sedar

2) Alam pra sedar

3) Alam tidak sedar

Teori pemusatan klien

Dipelopori Carl Rogers

1) Reaksi kepada pendekatan tradisi yang terlalu mementingkan diagnosis, menyiasat dan mentafsir.

2) Percaya bahawa insan itu baik, boleh dipercayai berusaha kearah kesempurnaan diri.

Teori Gestalt

 • Dipelopori Friedrich Solomon Perls
 • Merupakan satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diamati oleh seorang yang terdiri dari beberapa bahagaian yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang menghasilkan makna yang tersendiri.

Teori terapi Rasional Emotif

1) Albert Ellis

2) Fokus kepada aspek kognitif, penilaian, penganalisisan, emosi, tingkahlaku dan membuat keputusan.

3) Menitik beratkan soal nilai dan kepercayaan yang tidak rasional yang dianut oleh kebanyakan insan yang akhirnya membawa kepada masalah.

4) Berorientasikan kepada pendidikan semula dan gantikan sistem kepercayaan klien.

Teori Tingkah Laku (Behaviorisme)

Berkembang dari 3 tahap

 • Tahap pertama- diasaskan oleh Pavlov 1960 dan hull 1943 yang menghasilkan pelaziman klasik.
 • Tahap kedua – diasas oleh skinner, lahirnya pelaziman operan (beri tumpuan kepada peneguhan, pelupusan dan hukuman) yang diasaskan oleh Skinner 1953- teknik modifikasi tingkahlaku.
 • Tahap 3 - dikenali sebagai terapi tingahlaku kognitif yang menggabugkan aliran ketingkahlakuan dan kognitif.

Kepentingan Teori kaunseling

1) Sebagai panduan untuk kaunselor memahami tingkahlaku manusia.

2) Sebagai rujukan untuk membantu kaunselor

3) Memberi kita rasional tentang apa yang dilakukan dan membimbing tindakan-tindakan kita.

Model Nystul

Menurut Nystul (2006), kombinasi seni dan sains kaunseling menekankan hubungan di antara teori, kajian dan amalan.

TEORI -> PENYELIDIKAN -> PRAKTIKAL

Pengenalan Teori Kaunseling

1) Menurut Ramlan Hamzah dan lily Mastura (2005)

2) Teori bermaksud andaian untuk menjelaskan sesuatu kejadian/ fenomena.

3) Teori merupakan asas-asas kasar yang menjadi dasar membentukkan sesuatu pengetahuan.

4) Teori kaunseling adalah resepi mengenai cara mendekati klien dalam pelbagai situasi.

5) Teori kaunseling membantu kita memikirkan proses kaunseling.

6) Teori menyediakan kita cara sistematik untuk menggambarkan perlakuan, menunjukkan perhubungan dan proses kaunseling.

Mengesan masalah tingkah laku pelajar

 1. Tingkahlaku delinkuen
 2. Penyalahgunaan dadah
 3. Tingkah laku tidak bermoral
 4. Pengumpulan maklumat
 5. Ujian kecerdasan
 6. Ujian minat
 7. Ujian keceenderungan bakat
 8. Ujian personaliti

Mengesan masalah akademik kanak-kanak

Masalah penguasaan 3M

 • Pemerhatian
 • Profil murid
 • Ujian
 • Latihan harian
 • Soal jawab kuiz

Pastu senaraikan semua masalah dan mengesan punca masalah dengan ujian diognostik.

Punca Masalah Kanak-kanak

 • Diri sendiri (pemikiran, tingkah laku, perasaan)
 • Orang lain tetapi melibatkan diri
 • Takdir

Mengenal Pasti Masalah Kanak-Kanak

FAKTOR MASALAH DI KALANGAN KANAK-KANAK

1 . P & P – perkembangan kognitif tidak selaras dengan kokurikulum yang disediakan

2. Pedagogi pengajaran guru yang lemah.

3. Bahan P& P kurang menarik minat murid.

4. Faktor Peribadi

Contoh :

 • helah bela diri
 • kemiskinan
 • kewangan
 • pengaruh rakan sebaya (sangat dominan dengan masalah dengan, besar impaknya kepada murid-murid )
 • Masalah komunikasi

5. Faktor Mental

 • tak cukup bulan (aktif /lembab)
 • lemah otak
 • pengurusan diri
 • malas berfikir
 • masalah 3M

6. Faktor Fizikal

 • kurang sihat
 • kurang zat
 • bantu keluarga cari nafkah
 • masalah kecacatan.

7. Faktor psikologi

 • masalah emosi phobia.
 • trauma.
 • benci.
 • penggeli
 • berdendam
 • keliru.

Kaedah Pengumpulan Maklumat Murid

Pengujian

1) Teknik mendapatkan maklumat.

2) Maklumat yang diperoleh dalam bentuk tersusun

Tujuan Pengujian

1) Pemilihan

2) Klasifikasi keputusan

3) Penilaian rawatan

Tujuan pengujian di sekolah

1) Guru : Alat untuk penambah baikan p & P

2) Murid : sebagai pertolongan untuk memahami diri sendiri dan perancangan pelajaran dan kerjaya.

3) Guru B & K : perkembangan pemulihan individu dan kelompok.

4) Pengurus Sekolah : Asas untuk perangan dan pengurusan


Ujian Kecerdasan

Ujian Personaliti


Ujian personaliti

1) Ujian ini sebagai satu cara yang standard untuk mengukur contoh-contoh tingkah laku.

Mengikut prinsip-prinsip berikut :

1)Pilih ujian yang sesuai

2)Buktikan kesahan untuk dipraktikkan

3)Pilih ujian akan memuaskan kehendak

Pemilihan ujian yang rasional

1. Ujian umum perkembangan pendidikan- (upsr , ujian akhir tahun)

2. Ujian kecenderungan bakat

3. Ujian Minat

4. Ujian kecerdasan akal

5. Ujian personality – mengkaji aspek bukan mental seperti motivasi emosi atau sikap.


Teknik bukan ujian

1. Kajian dokumen

(dokumen utama: auto biografi, aneklot, senarai semak)

(dokumen sekunder: biografi, laporan

2. Soal selidik

3. Laporan Pemerhatian

4. Senarai semak- iventori selidik tabiat yang mengandungi maklumat penting.

5. Kad himpunanan 001 dan 002 bertujuan mengetahui kemajuan akademik dan kokurikulum. Untuk mengembangkan lagi potensi mereka.
Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing1) Menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi sosial emosi akademik perkembangan mental dan akhlak.

2) Menolong murid dalam pelajaran mereka

 • Memperkenalkan sistem pendidikan

 • Matlamat pelajaran

 • Cara belajar

 • Situasi persekitaran

 • Peraturan sekolah

 • Kepentingan mata-mata pelajaran

3) Menyediakan perancangan persekolahan sesuai dengan kebolehan , minat dan perkembangan masing-masing.

4) Memberi kesedaran kepada murid di peringkat awal lagi tentang kepentingan pelajaran.

5) Menolong murid dalam proses menyelesaikan maslah pembelajaran.

6) Menolong murid dalam membuat keputusan yang rasional.

7) Menolong murid membuat tabiat kerja yang baik menghargai kerja dan membina sifat-sifat personality yang sempurna.

8) Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mengawasi perkembangan pelajar.

9) Mengisi KOD 001(rekod persekolahan) dan Kod 002 (rekod peribadi)

10) Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling dalam mengendalikan program.

11) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah.

12) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang murid yang memerlukan pertolongan profesional.

Konsep Guru Biasa & Guru Bimbingan

KONSEP GURU BIASA

Guru biasa ialah guru yang tidak mendapat latihan khusus dalam bimbingan dan kaunseling Seperti :

-Guru mata pelajaran akademik.

-Guru non akademik

KONSEP GURU BIMBINGAN

Guru yang mendapat latihan khusus dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling.

Friday, January 8, 2010

Etika Kaunseling


ETIKA

Lembaga Kaunseling Malaysia, Persatuan Kaunseling Malaysia
1

Kenapa diperkenalkan?

Setiap kerja yang dilakukan mestilah sempurna, baik dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang yang melakukannya, tetapi juga kepada orang lain.
2

Kod Etika Kaunseling

1)Soal Kerahsiaan

Melibatkan pembocoran isu/kes dalam sesi oleh kaunselor sendiri.

Tidak boleh samada bercerita, berikan laporan sesi kepada orang lain, atau pihak umum seperti media dan pihak yang berkaitan.

Oleh itu ada ikatan kontrak antara kaunselor dan klien.

Jenis Kelompok


JENIS KELOMPOK


1

Kaunseling


2

Bimbingan


3

Terapi


Orang Pasif/ Orang yang susah nak bercakap kene minta dia lukis dahulu, pastu minta dia ceritakan.

4

T (latihan)

Drama, Menyanyi

5

Pertemuan Bantu Diri

Tugasan- kanak-kanak tahun 1 yang belum pandai mengurus diri.

6

Tugasan


7

Pengalaman / Perkembangan


Kaunseling Individu & Kelompok

KAUNSELING

INDIVIDU

KELOMPOK

Suatu hubungan bersemuka antara Kaunselor & Klien

Kaunselor & Ramai

Perhubungan berlaku secara TERAPUTIK-(perhubungan yang sangat mesra dan intim serta sangat memahami)

Suatu perhubungan BERSEMUKA diantara BEBERAPA orang ahli dan Klien.

Mempunyai ciri KOMUNIKASI yang efektif & saling menghormati.

Perhubungan berlaku secara TERAPUTIK

Menerima klien tanpa SYARAT

Mempunyai ciri KOMUNIKASI yang efektif & saling menghormati ada KEJELEKITAN (mesra antara ahli kelompok seolah2 adik beradik)

TULEN dalam usaha membantu klien MEMAHAMI DIRI & PERSEKITARANNYA

Penerimaan ahli kelompok harus terbuka, tulen dalam usaha membantu klien MEMAHAMI DIRI & PERSEKITARAN.

DATA LOST

Semua ahli bersama-sama dalam proses penyelesaian masalah klien dengan lebih sensitif dan rasa kejelekitan.

Perkhidmatan Bimbingan

PERKHIDMATAN BIMBINGAN

Perkhidmatan Inventori individu dan rekod


Perkhidmatan Memberi maklumat


Perkhidmatan Bimbingan kelompok


Perkhidmatan Kaunseling

Individu dan kelompok

Perkhidmatan Penempatan

Lepas UPSR ke mana nak ditempatkan

Perkhidmatan Mencegah penyalahgunaan dadah


Perkhidmatan Perundingan dan rujukan


Perkhidmatan Penyelarasan sumber


Perkhidmatan Perbincangan dengan ibu bapa

Mengenal ibu bapanya

Perkhidmatan Penilaian


Prinsip Bimbingan & Prinsip Kaunseling

PRINSIP BIMBINGAN

PRINSIP-PRINSIP KAUNSELING

1. Untuk semua pelajar

2. Satu sistem tanggungjawab bersama.

3. Mengutamakan perkembangan individu.

4. Berasaskan proses perlakuan individu-Walaupun buat secara kelompok besar namun kita kene tahu apa kehendak mereka.

5. Proses berterusan.

1. Kaunseling diberi kepada org normal yang sedang menghadapi kecelaruan dan kerunsingan.

2. Hubungan interaksi antara kaunselor dan klien berasaskan kemesraan dan kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting.

3. Kaunselor membantu klien untuk membuat keputusan, Kaunselor tidak mebat pilihan atau keputusan.”Kaunselor ibarat tochlight”

4. Kanselor percaya sesorang itu haruslah mempunya peluang ntuk memilihmatlamat hidup dan bebas dala mencapai matlamat hidup.

5. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan.

6. Kaunselor menggunakan suatu kaedah dan pendekatan berasaskan teori-teori dalam kaunseling.

7. Kaunseling mestilah berasaskan etika kaunseling yang baik.