Friday, January 8, 2010

Etika Kaunseling


ETIKA

Lembaga Kaunseling Malaysia, Persatuan Kaunseling Malaysia
1

Kenapa diperkenalkan?

Setiap kerja yang dilakukan mestilah sempurna, baik dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang yang melakukannya, tetapi juga kepada orang lain.
2

Kod Etika Kaunseling

1)Soal Kerahsiaan

Melibatkan pembocoran isu/kes dalam sesi oleh kaunselor sendiri.

Tidak boleh samada bercerita, berikan laporan sesi kepada orang lain, atau pihak umum seperti media dan pihak yang berkaitan.

Oleh itu ada ikatan kontrak antara kaunselor dan klien.

2 comments: