Sunday, January 10, 2010

Terapi Tingkah Laku (Behavior Theraphy)

Teori tingkah laku ini ialah teori psikologi kemudian digunapakai sebagai teori kaunseling.

Gambaran Keseluruhan

 • Pelopor utama , BF Skinner, Arnold Lazarus dan Albert Bandura.
 • Pendekatan ini mengunakan prinsip-prinsip pembelajaran dalam penyelesaian kecelaruan tingkah laku.
 • Hasil-hasil tetapi sentiasa dieksperimentasi
 • Teknik terapi sentiasa diubah suai.

Falsafah Asas

 • Percaya bahawa tingkah laku manusia adalah pembelajaran.
 • Manusia adalah produk dan pengeluar produk (product and producer) persekitaran

Konsep-Konsep Utama

 • Memfokuskan pada tingkah laku zahir (yang jelas di depan mata), ketepatan dalam pengspesikasian matlamat rawatan, pembinaan pelan rawatan dan penilaian objektif hasil terapi. (Sebab itu dia percaya tingkah laku boleh diubah) Cth seperti ponteng, guru cuba kurangkan hari pontengnya dahulu.
 • Tingkah laku kini diberi perhatian.
 • Terapi berdasarkan prinsip-prinsip teori pembelajaran.
 • Tingkah laku normal dipelajari daripada inforcement (peneguhan) dan immitttion (Peniruan).
 • Tingkah laku tak normal berpunca daripada pembelajaran yang salah (faulty).

Hubungan Teraputik

 • Ahli terapi aktif dan direktif. Dia berfungsi sebagai guru atau jurulatih yang membantu klien mempelajari tingkahlaku efektif.
 • Klien perlu aktif dalam proses pembelajaran dan mencuba tingkahlaku-tingkahlaku baru.
 • Kualiti hubungan klien –ahli terapi tidak cukup untuk membuat klien berubah tetapi ia adalah penting dalam implementasi prosedur-prosedur tingkahlaku.

Teknik-teknik

 • Systematic desentralisation, kaedah-kaedah relaxation, flooding, eye movement, desentization (EMDR), teknik-teknik reinforement, modelling, cobnition,restructuring, latihan assertion, latihan kemahiran sosial, program-program self –management, behavioral reheasl, ....
 • Diagnosis dan penilaian dibuat sebelum proses teraputik untuk mengenalpasti pelan rawatan.
 • Soalan-soalan memfokus pada APA.BAGAIMANA.BILA bukannya MENGAPA.

Matlamat Terapi

 • Untuk menghapuskan tingkahlaku yang tidak sesuai dan belajar tingkah laku yang lebih efektif.
 • Untuk memfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan mencari cara-cara menangani tingkahlaku bermasalah.

Aplikasi

 • Bantu kanak-kanak yang fobia (spt fobia ke sekolah),
 • Kemurungan,
 • Kecelaruan seksual,
 • Kecelaruan tingkahlaku kanak-kanak,
 • Masalah gagap,
 • Pencegahan penyakit kardiovaskular.

Kekurangan

 • Mungkin mengubah tingkah laku tetapi tidak perasaan
 • Mengetepikan faktor-faktor hubungan dalam terapi
 • Tidak memberi insight
 • Mengetepikan pengalaman-pengalaman silam yang mungkin mempengaruhi tingkahlaku semasa.

No comments:

Post a Comment