Saturday, January 9, 2010

Mengenal Pasti Masalah Kanak-Kanak

FAKTOR MASALAH DI KALANGAN KANAK-KANAK

1 . P & P – perkembangan kognitif tidak selaras dengan kokurikulum yang disediakan

2. Pedagogi pengajaran guru yang lemah.

3. Bahan P& P kurang menarik minat murid.

4. Faktor Peribadi

Contoh :

 • helah bela diri
 • kemiskinan
 • kewangan
 • pengaruh rakan sebaya (sangat dominan dengan masalah dengan, besar impaknya kepada murid-murid )
 • Masalah komunikasi

5. Faktor Mental

 • tak cukup bulan (aktif /lembab)
 • lemah otak
 • pengurusan diri
 • malas berfikir
 • masalah 3M

6. Faktor Fizikal

 • kurang sihat
 • kurang zat
 • bantu keluarga cari nafkah
 • masalah kecacatan.

7. Faktor psikologi

 • masalah emosi phobia.
 • trauma.
 • benci.
 • penggeli
 • berdendam
 • keliru.

No comments:

Post a Comment