Friday, January 8, 2010

Kaunseling Individu & Kelompok

KAUNSELING

INDIVIDU

KELOMPOK

Suatu hubungan bersemuka antara Kaunselor & Klien

Kaunselor & Ramai

Perhubungan berlaku secara TERAPUTIK-(perhubungan yang sangat mesra dan intim serta sangat memahami)

Suatu perhubungan BERSEMUKA diantara BEBERAPA orang ahli dan Klien.

Mempunyai ciri KOMUNIKASI yang efektif & saling menghormati.

Perhubungan berlaku secara TERAPUTIK

Menerima klien tanpa SYARAT

Mempunyai ciri KOMUNIKASI yang efektif & saling menghormati ada KEJELEKITAN (mesra antara ahli kelompok seolah2 adik beradik)

TULEN dalam usaha membantu klien MEMAHAMI DIRI & PERSEKITARANNYA

Penerimaan ahli kelompok harus terbuka, tulen dalam usaha membantu klien MEMAHAMI DIRI & PERSEKITARAN.

DATA LOST

Semua ahli bersama-sama dalam proses penyelesaian masalah klien dengan lebih sensitif dan rasa kejelekitan.

No comments:

Post a Comment